Preview

Mogelijke subsidies

De overheid subsidieert maximaal 70 %
van een her­bestemmingsonderzoek met
een maximum van € 17.500.

Daarnaast zijn er bijdragen voor alle noodmaatregelen die een gebouw beschermen tegen weersinvloeden.
Ook maatregelen om het gebouw te behoeden voor verzakking of instorting worden gesubsidieerd. Het gaat nadrukkelijk om tijdelijke en sobere maatregelen. Ook hier financiert de overheid 70 % met een maximum van € 50.000. Herstel, restauratie en regulier onderhoud vallen niet onder de regeling. Wij zijn op de hoogte van deze subsidieregelingen en nemen eigenaren graag de admini­stratieve rompslomp uit handen.