Preview

Onderzoek naar herbestemming

Nieuwe kansen
voor kastelen, kloosters, molens, boerderijen
en kerken.

Het in kaart brengen van een mogelijke herbestemming van een monumentaal pand is vaak een eerste stap op weg naar een gezonde exploitatie. De subsidieregeling Stimulering herbestemming monumenten is speciaal bedoeld om een inventarisatie te maken. Met deze regeling van de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE) wordt voorkomen dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te
vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel verloederen. Want ook de overheid is veel gelegen aan het behoud en gebruik van cultureel erfgoed.

Wij hebben al meer dan een kwart eeuw ervaring met het opstellen van herbestemmingsonderzoeken. We geven opdrachtgevers onder meer inzicht in: 

  • de bouwhistorische en cultuurhistorische kenmerken en de functies die daar het best bij passen;
  • de bouwkundige staat van het monument;
  • de mogelijke nieuwe functies van het monument;
  • de financiële haalbaarheid van de herbestemming. 

We zoeken uit wat wettelijk mogelijk is met uw pand. We bepalen de kosten van achterstallig onderhoud, maken een investeringsplan en onderzoeken de subsidiemogelijkheden. En we werken de verschillende exploitatiemogelijkheden uit die passen bij u en uw pand. Afgestemd op de lokale vraag in de markt. Klement² Rentmeesters heeft overzicht en inzicht in de wereld van erfgoed.

Mogelijke subsidies >