Preview
Nederland is
rijk aan waardevol
erfgoed

De zorg voor erfgoed zou je een graadmeter van beschaving kunnen noemen. Nederland is rijk aan erfgoed. Erfgoed geldt als een fysiek symbool van beschaving, van cultuur. Het gaat om de intrinsiek gevoelde waarde van het verleden en niet om de prijs van het behoud ervan. Erfgoed gaat niet om geld, maar om juist die waarde. Een monumentale waarde.

Klement² Rentmeesters is gefundeerd op de grondgedachte dat erfgoed bescherming en zorg behoeven. Klement² Rentmeesters geeft met bezitters van erfgoed graag vorm aan de toekomst van onze historie op gebied van erfgoed en monumentenzorg. 

Klement² Rentmeesters gelooft in de toekomst van erfgoed. Een waardevol geloof in de duurzaamheid van groen en gebouwd erfgoed. 

Klement² Rentmeesters weet raad met erfgoed

Erfgoed: het DNA van onze woon- en werkomgeving.

Nederland koestert zijn erfgoed, zijn kastelen, kloosters, molens, kerken en boerderijen. Erfgoed zit in ons DNA, in de omgeving waar we wonen en werken. We kunnen niet zonder. Klement² Rentmeesters is thuis in deze wereld. We speuren met eigenaren en overheden naar nieuwe econo­mische dragers, we helpen bij het vinden van nieuwe bestemmingen en een verantwoorde financiële exploitatie. We hebben ruim aandacht voor de groene omgeving van uw monument. We weten de weg in de subsidieregelingen en kennen in ons netwerk voor elke klus wel een specialist.
Behoud van erfgoed is onze passie. We werken proactief en denken out of the box. Klement² Rentmeesters combineert creatieve reflectie met passionele daadkracht.  
In deze brochure vindt u meer informatie over ons kantoor met speciale aandacht voor onderzoek naar herbestemming.

MAAK KANS OP DEELNAME Aan EEN UNIEK HERBESTEMMINGSDINER