Preview

Emmaschool – Peutergroep Emma

Hoofdleidster:
Mevr. Karen Lindeman

Adres:
A. v.d. Doeslaan 15
3054 EA Rotterdam
010-4189053

Met enthousiasme verwelkomen wij kinderen tussen twee en vier jaar op onze gezellige  Emmapeuterspeelzaal. Wij vinden het belangrijk dat uw kind vooral zichzelf kan zijn. Spelenderwijs leert het kind zijn eigen mogelijkheden te kennen wordt zelfstandiger en bewuster. Het spelend leren gaat daarna op een natuurlijke manier verder op de Emmaschool in groep 1.

www.emmaschool.eu  →

Goede Herderschool - Peutergroep Kastanjeplein

Hoofdleidster:
Mevr. Jolande Azerki

Adres:
Kastanjeplein 6
3053 CD Rotterdam
010-4229010

Onze missie is: leer de kinderen hun vleugels te ontdekken, zodat zij die kunnen uitslaan. We gaan uit van de behoefte van elk kind aan veiligheid en uitdaging, geborgenheid en ruimte. Door de eigenheid van het “peuter zijn” te gebruiken, willen wij ons aanbod zo afstemmen dat de kinderen zich veilig voelen om vanuit die veiligheid de wereld om hen heen te gaan ontdekken, waardoor zij zichzelf gaan ontwikkelen. Daarom is het van wezenlijk belang dat de samenwerking tussen ouders en peutergroep goed is:  door een goede relatie voelt een kind zich veilig en wordt gestimuleerd zich te ontplooien.

www.goede-herderschool.eu  →

Heijbergschool – Peuteropvang De Speeltuin

Hoofdleidster:
Mevr. Amy Mol

Adres:
Heijbergstraat 4
3055 PP Rotterdam
06-41459355

Peuteropvang de Speeltuin is een kleinschalige, professionele peuteropvang waar kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden kunnen komen spelen en ontwikkelen. Door de speelse, ontwikkelingsgerichte activiteiten in kleine groepjes worden alle kinderen gezien en gevolgd in hun ontwikkeling. Spelenderwijs ontdekken de kinderen de wereld, de kinderen mogen veel en moeten niks bij ons! Ieder kind is uniek en ons speelgoed- en activiteitenaanbod is hier dan ook op afgestemd. Bent u nieuwsgierig geworden? Loop gerust eens tussen 9u en 10u binnen om de sfeer te proeven en kennis te maken met Peuteropvang de Speeltuin.

www.heijbergschool.nl  →

Hildegaertschool - Peuteropvang Terra

Hoofdleidster:
Mevr. Claudia Ravenswaaij

Adres:
Debussylaan 11
3055 TE Rotterdam
06-57271299

Peuteropvang Terra is gevestigd in de Hildegaertschool en biedt activiteitengerichte peuteropvang. De peuters kunnen deelnemen aan onder andere:
-  Bootcamp 4 Kidz
-  Gym-Tastic
-  Dansen en Swingen
-  Gebarentaal
-  Muziek en Zo
-  Interactief voorlezen
Natuurlijk wordt er ook gezellig samen geknutseld, gespeeld, gezongen en gegeten en gedronken. Er is een warme overdracht naar de basisscholen in Hillegersberg en er wordt op pedagogisch gebied nauw samengewerkt met de Hildegaertschool.

www.bsozusenzo.nl  →

“De eigen route naar het beste onderwijs" (Koersdocument 2019-2023)

Contact

Bergse Linker Rottekade 315
3056 LK Rotterdam
010 - 35 100 26
info@pcohs.nl