Preview

Naslagwerk

Links naar websites met artikelen of informatie over:

Publicaties vanuit Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden:
https://www.coelo.nl/index.php/onderzoek/decentralisatie-en-bestuurlijke-schaal
https://www.coelo.nl/index.php/nieuws/nieuws-2019/385-gemeentelijke-herindeling-leidt-niet-tot-minder-samenwerking
https://www.coelo.nl/images/artikelen/Gemeentelijke_samenwerking_verlaagt_uitgaven_meestal_niet_ESB.pdf
https://www.coelo.nl/index.php/nieuws/nieuws-2010/137-28-mei-2010
https://www.coelo.nl/index.php/nieuws/nieuws-2013/179-31-januari-2013-2
https://www.coelo.nl/index.php/nieuws/nieuws-2012/175-9-november-2012

Boek “Democratie in de Genen” van Waling en Voermans
Publicaties van Pepijn van Houwelingen van Sociaal Cultureel Planbureau:
https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/wereldwijd-geldt-burger-weinig-betrokken-bij-grote-gemeente
https://www.socialevraagstukken.nl/gemeentelijke-herindeling-ondermijnt-burgerkracht/

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2019/03/22/beleidskader-gemeentelijke-herindeling
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/louter-negatieve-effecten-bij-herindeling.9471176.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/opinie/columns/de-fusie-illusie.9604687.lynkx

https://landerd.vvd.nl/nieuws/17504/7-misvattingen-over-herindelen
http://www.arnokorsten.nl/pdf/Gemeente/Zwakten%20van%20kleine%20gemeenten.pdf
http://www.partnersenpropper.nl/ogw/wp-content/uploads/sites/11/2017/12/Artikel-OGW-en-bestuurlijke-organisatie-7-november-2017-Versie-7-1.pdf
https://www.gemeente.nu/organisatie/geen-goede-redenen-voor-herindeling/
http://www.delokalepartij.org/wp-content/uploads/Voor-nadelen-Fusie-Prof.Korsten.pdf
https://pure.knaw.nl/ws/files/464008/LC_Herindeling_280112.pdf
http://www.arnokorsten.nl/PDF/Bestuurskracht,%20Gemeente/Voordelen%20en%20nadelen%20van%20bestuurlijke%20fusie.pdf
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2081549/Herindeling-Begin-er-niet-aan-het-levert-te-weinig-op
https://www.researchgate.net/publication/254803386_Bestuurskracht_wat_moeten_we_ermee_-_een_stand_van_zaken
https://frieschdagblad.nl/2019/1/3/opinie-red-de-gemeente-stop-met-herindelen
https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/bezuinigen-door-gemeentelijke-herindeling-is.126063.lynkx
https://www.bd.nl/opinie/de-burger-is-de-grote-verliezer~a285a1c6/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/burgerinitiatieven-zijn-sympathiek-maar-let-ook-op-de-schaduwzijden~b26a8def/
http://www.arnokorsten.nl/PDF/Adviezen%20algemeen/Warnsveld%20Contra%20herindeling.pdf
https://cdabrabant.nl/tag/herindeling/
https://www.jongbloed.nl/code/inkijkexemplaar/9789013093513/samen-werken-aan-bestuurskracht-

PDF’s
Draagvlakrapportage gemeenten Druten en Wijchen
Argumentenkaart gemeente Waterland
180829 Initiatiefvoorstel LPG en CDA bestuurlijke toekomst
200218 AGP 6a Aangenomen motie Keerpunt 2010 inwonersraadpleging
Bijsluiter bij stempas
Rapport Partners en Propper – ambtelijke organisatie van de toekomst

Persbericht LvC – Grave DVO en CR
Centrumregeling LvC – Grave
Dienstverleningsovereenkomst DVO LvC – Grave
Herindelingsontwerp LvC
Herindelingsontwerp LvC bijlagenboek
Correspondentie m.b.t. preventief toezicht
Persbericht faillissement scheepswerf
Raadsvoorstel herontwikkeling sportpark Kranenhof
Bestuurskracht van gemeenten – Prof. Dr. A. Korsten
Bestuurskrachtonderzoek gemeente Grave 2017 – Partners en Propper
Stemverhouding raad deze cyclus tot 26-1-2021
Variatie in bestuurskracht – VNG
Houtskoolschets Ommen
Rapportage enquête LvC kernendemocratie jan 2021
Gemeentelijke fusies leiden niet tot minder samenwerking – ESB
Presentatie accountant 21-1-2021
Definitieve jaarstukken 2019
Dekkingsplan programmabegroting 2021-2024
BDO benchmark financiële positie Nederlandse gemeenten
Programmabegroting 2021-2024
2e Burap 2020

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen over het behoud van een zelfstandig Grave? Wilt u meer weten over onze standpunten? U mag ons altijd een bericht sturen, we helpen u graag verder.

© Zelfstandig Grave