Preview

De ontwikkeling van Sportpark De Kranenhof kent alleen maar winnaars.

De vrijkomende gronden van Sportpark De Bikkelkamp en Hockeyclub Grave betekenen kans op woningbouw en een positief effect van circa 6 tot 8 miljoen extra op de gemeentefinanciën! Wat links- of rechtsom ten goede komst aan de inwoners van gemeente Grave. Bij een herindeling in de nieuwe fusiegemeente Land van Cuijk zullen vooral Boxmeer en Cuijk bepalen waar die Graafse miljoenen aan worden uitgegeven en vooral ook wáár. Laten we voorkomen dat dit gemeentegeld verdwijnt in de grote gemeente Land van Cuijk.

Sportaccommodatie Kranenhof

Fusie Estria/GVV’57/SCV’58 tot EGS’20
In 2017 kreeg de gemeente het verzoek van drie voetbalclubs, Estria, GVV’57 en SCV’58 om mee te werken aan de ontwikkeling van één nieuwe sportaccommodatie zodat ze als één voetbalvereniging verder zouden kunnen. De leden en vrijwilligers van de drie verenigingen hebben de afgelopen 9 jaar steeds intensiever de samenwerking opgezocht en dit heeft geleid tot een goed en zorgvuldig voorbereid plan, een prachtig voorbeeld van een burgerinitiatief. Maar liefst 98% van de leden stemden in 2019 vóór deze fusie.  

Omdat ze nu ca. 1000 leden hebben en geen van de drie sportparken over genoeg velden en kleedkamers beschikten, werd het verzoek bij de gemeente gedaan om een nieuw sportpark op een bestaande locatie te ontwikkelen. Ook de Hockeyclub Grave werd bij dit nieuwe sportpark meegenomen, omdat hun huidige sportaccommodatie grondig gerenoveerd zou moeten worden. Op 16-9-2019 besloot de gemeenteraad om een nieuw, modern en duurzaam sportpark te realiseren waar de drie voetbalverenigingen – gefuseerd tot de voetbalvereniging EGS’20 – en Hockeyclub Grave wekelijks hun hobby kunnen beoefenen.*1  Door de bestaande privatiseringsbijdrage aan de voetbalverenigingen in te zetten als dekking van een eenmalige bijdrage van ruim 4,1 miljoen euro een landelijke subsidie van ruim 1 miljoen euro, de bijdrage van de verenigingen zelf (financieel en via zelfwerkzaamheid) zijn de financiële voorwaarden gecreëerd voor een toekomstbestendige accommodatie met vitale verenigingen. 

Financiën
De totale investering van de gemeente bedraagt inclusief rente ca. 4.8 miljoen euro. Daarvan zal EGS’20 het vastgestelde bedrag van ca. 4,1miljoen euro ontvangen. Dit bedrag wordt in de gemeentefinanciën over 40 jaar gedekt door de jaarlijkse privatiseringssubsidie die de gemeente met de voormalige drie verenigingen was overeengekomen. De gemeente betaalt sinds 2006 jaarlijks aan de verenigingen een subsidie voor het onderhoud van alle velden. Dit was een overeenkomst voor onbepaalde tijd en het bedrag dat jaarlijks geïndexeerd wordt, is momenteel ca. € 85.000,- per jaar. Dit bedrag zal EGS’20 niet meer krijgen en ze zullen verder zelf de velden dienen te onderhouden. Door deze financiële constructie is er uiteindelijk € 300.000,- uit de gemeentelijke reservepot nodig, dus € 7.500,- per jaar, om deze investering te kunnen doen. Bij deze berekening worden de mogelijke opbrengsten van de vrijkomende gronden niet meegerekend. 

Grondopbrengsten
Door de verhuizing van Hockeyclub Grave en voetbalclub GVV’57 komt er ca. 40.000 m2 mogelijke bouwgrond vrij in de gemeente Grave. Uit de cijfers blijkt dat hier ongeveer 60% van bebouwd kan worden, de overige 40% zijn nodig voor straten, groenvoorzieningen enz. Net als in heel Nederland is er ook in Grave veel behoefte aan woningbouw, zowel koop- als huurwoningen. Gemeenten zijn overal op zoek naar mogelijkheden om te kunnen voldoen aan deze woonwensen. De vrijkomende grond betekenen niet alleen een kans op woningbouw maar het zal ook een positief effect op de gemeentefinanciën hebben. Als je van een gemiddelde grondprijs van € 300,-/m2 uitgaat en het bouwrijp maken van de grond schat op ca. 1 miljoen dan kan het de gemeente ca. 6 miljoen euro opleveren. Daarnaast zal de groei van het aantal inwoners ook structureel financiële voordelen geven. Het zou mooi zijn als de inwoners van de gemeente Grave zowel van de woningbouw als van dit financiële voordeel kunnen profiteren.

 

Bronnen
*1   Raadsvoorstel herontwikkeling sportpark Kranenhof

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen over het behoud van een zelfstandig Grave? Wilt u meer weten over onze standpunten? U mag ons altijd een bericht sturen, we helpen u graag verder.

© Zelfstandig Grave