Preview

Als Land van Cuijk haar afspraken nakomt, zal het preventief toezicht eraf worden gehaald.

Als de nieuwe fusiegemeente Land van Cuijk haar afspraken nakomt, zal het preventief toezicht eraf worden gehaald. Er mist alleen nog een handtekening onder de overeenkomst die ze al met onze gemeente Grave gesloten hebben. Hierna is de begroting van de Gemeente Grave direct meerjarig sluitend en kan de Provincie Noord-Brabant het preventief toezicht stoppen. 

Preventief toezicht *1

Op 14 december 2020 krijgt de gemeente Grave een brief van de Provincie waarin melding wordt gemaakt van het plan de gemeente voor het begrotingsjaar 2021 onder preventief toezicht te plaatsen. De criteria hiervoor bestonden uit 6 punten. Tijdens een ingelaste raadsvergadering werd op 15-12-2020 een aangepast dekkingsplan vastgesteld. Met dit dekkingsplan voldoet de programmabegroting 2021-2024 Grave aan

de voorwaarden om in de jaren 2023 en 2024 een reëel structureel sluitende programmabegroting te hebben. Onderdeel van dit dekkingsplan is ook de overeengekomen DVO en CR waarop de handtekening van LvC i.o. nog steeds ontbreekt.

De Stuurgroep LvC i.o. is van mening dat de onderbouwing van de € 750.000,- bezuiniging die opgenomen is in de overeengekomen DVO onvoldoende is. Hoewel het de vraag is òf deze onderbouwing noodzakelijk is conform de overeengekomen DVO, heeft de gemeente Grave diverse pogingen gedaan deze bezuiniging te onderbouwen. De Stuurgroep i.o. volhardt in haar mening dat deze onderbouwing onvoldoende blijft en dit is aanleiding voor de  Provincie om het preventief toezicht te handhaven. Na het herziene dekkingsvoorstel van 15-12-2020 blijven 3 argumenten daarbij zwaarwegend te zijn. De belangrijkste daarbij is de onderbouwing van de bezuiniging die in de DVO opgenomen is, (nog) niet voldoende reëel wordt geacht. Als deze dat wel zou zijn, zal de begroting meerjarig sluitend zijn.

De gemeente Grave heeft hierop bezwaar gemaakt en verzocht om een deskundige en onafhankelijke bemiddelaar die de impasse kan doorbreken. De Provincie laat weten hier op in te gaan maar dat een nieuw besluit over het preventief toezicht pas genomen wordt na een herstelplan dat vóór 10-3-2021 vastgesteld dient te worden. *2

Op 9-3-2020 is de herstelbegroting in de gemeenteraad aangenomen.  Daarbij is duidelijk geworden dat de door de door de Provincie aangestelde bemiddelaar heel positief is over de gesprekken met het Land van Cuijk en de gemeente Grave. Hij vindt dat deze gesprekken dermate positief verlopen dat de Provincie bereid is om de bezuiniging die in de DVO staat te betrekken bij de herstelbegroting zodat we maatregelen die nu in de herstelbegroting kunnen uitruilen tegen de bezuiniging van € 750.000,- die in de DVO staat. Dit betekent dat we de pijnlijke maatregelen van OZB-verhoging èn bezuinigingen op de subsidies nádat Land van Cuijk de DVO heeft ondertekend deels kunnen uitruilen tegen deze bezuiniging. 

  

Bronnen
*1     Correspondentie m.b.t. preventief toezicht
*2     Artikel Binnenlands Bestuur

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen over het behoud van een zelfstandig Grave? Wilt u meer weten over onze standpunten? U mag ons altijd een bericht sturen, we helpen u graag verder.

© Zelfstandig Grave