Preview

Bezint eer ge begint!

ls wij als inwoners van Gemeente Grave bij de inwonersraadpleging op 15, 16 en 17 maart NEE zeggen tegen het behoud van onze gemeente, dan zal deze met ingang van 1 januari 2026 worden opgeheven en opgaan in de gemeente Land van Cuijk. U bent degene die bepaalt hoe uw leefomgeving bestuurd wordt.

Inwonersraadpleging

Raadpleging maart 2018
Tijdens de verkiezingen in 2018 hebben heeft er een peiling over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave plaatsgevonden. Daarbij stemde 42% voor zelfstandigheid. Omdat er slechts 23% voor één Land van Cuijk gestemd had en 33% voor een herindeling met alleen Cuijk en Mill/St.Hubert is in het bestuursprogramma voor 2018-2022 vastgelegd dat er geen voorstellen tot één Land van Cuijk gesteund zouden worden maar wel een nader onderzoek gedaan zou worden naar de effecten/consequenties van zelfstandigheid versus herindeling CGM. 

Eind 2018 besloten de gemeenten Cuijk, Boxmeer en St.Anthonis om het traject in te gaan mbt. herindeling, overigens zonder de inwoners hiervoor eerst te raadplegen. Eind 2019 heeft de gemeente Mill/St.Hubert wèl een inwonersraadpleging gehouden en op grond van deze uitslag (75% voor herindeling bij 61% opkomst) werd besloten om ook bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk in oprichting aan te sluiten. Deze ontwikkelingen noodzaakten de gemeente Grave om sneller dan in 2022 de inwoners te raadplegen over de bestuurlijke toekomst. 

Raadpleging maart 2021
In november 2019 is een initiatiefvoorstel*1 van de LPG en het CDA aangenomen waarin “de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp (op basis van feiten en cijfers, door middel van een breed en uitvoerig debat over de verschillende mogelijkheden) betrokken worden bij en goed geïnformeerd worden over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave, alvorens zij zich daarover uitspreken op een moment, waarop een zo hoog mogelijke opkomst gegarandeerd is.”

Op 18 februari jl. heeft de gemeenteraad besloten om deze raadpleging in mei 2021 te gaan houden.*2 Helaas heeft deze door de coronacrisis geen doorgang kunnen vinden. Uiteindelijk is op 22-9-2020 besloten om deze gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 te houden.  

Aan deze inwonersraadpleging zijn een aantal voorwaarden verbonden die vastgelegd zijn in de motie van 18-2-2020:
·          In alle 9 stembureaus kan worden gestemd volgens de Kieswet of in de geest daarvan. 
·          De vraag op het stembiljet luidt: “Bent u voor het behoud van de Gemeente Grave” met 2 antwoorden, die onder elkaar staan:                           “Ja”; “Nee”
·          Bij de stempas zit een bijsluiter met feitelijke en objectieve gegevens over de toekomstige gemeente LvC, waar inwoners voor kiezen               als ze besluiten tot het niet behouden van de gemeente Grave.
·          Dat de uitslag representatief is indien er een opkomst van kiesgerechtigden is van
           (gemiddelden TK 2017, gemeente 2018, Provincie 2019: 82,8+58,3+56,3)  65,8%. *3

Als de inwoners in maart 2021 kiezen vóór het behoud van de gemeente Grave, zal deze zelfstandig blijven en samen blijven werken met de gemeente Land van Cuijk. Als de inwoners in maart 2021 “nee” zeggen tegen het behoud van de gemeente Grave, zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen over het aansluiten bij de gemeente Land van Cuijk. Dit kan dan m.i.v. 1-1-2026. Bij iedere gemeenteraadsverkiezing kan het herindelen in de verkiezingsprogramma’s terugkomen en blijft uw stem de bestuurlijke toekomst bepalen. Ù bent degene die bepaalt hoe uw leefomgeving bestuurd wordt.

 

Bronnen
*1    180829 Initiatiefvoorstel LPG en CDA bestuurlijke toekomst
*2    200218 AGP 6a Aangenomen motie Keerpunt 2010 inwonersraadpleging
*3    https://www.verkiezingensite.nl/uitslag/grave/PS2019

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen over het behoud van een zelfstandig Grave? Wilt u meer weten over onze standpunten? U mag ons altijd een bericht sturen, we helpen u graag verder.

© Zelfstandig Grave