Preview
.

Zeg JA op 15/16/17 maart.

Zelfstandig Grave

Onze prachtige gemeente Grave mag niet verloren gaan in de nieuwe grote gemeente Land van Cuijk! Laten we de regie blijven houden over onze eigen leefomgeving.

Nu staan we, als inwoners van Grave, Velp, Escharen en Gassel, samen met onze verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers centraal bij het gemeentebestuur. De dienstverlening is bovendien altijd dichtbij, er zijn korte communicatielijnen en de betrokkenheid van de inwoners en de gemeentelijke organisatie is groot.

Laten we onze gemeente financieel gezond houden en samen de zelfstandige gemeente Grave verder vormgeven. Daar is een gemeentebestuur voor nodig dat de schouders eronder zet, de inwoners bij de gemeentepolitiek betrekt en maatschappelijke betrokkenheid toont. Immers, hoe kleiner de gemeente, hoe groter de betrokkenheid! Kies verstandig voor zelfstandig, stem JA op 15, 16 en 17 maart!

Onze standpunten

Blijf baas in eigen gemeente.

Een grotere gemeente betekent minder bestuurders, maar wel véél meer ambtenaren, hogere salarisschalen en meer managementlagen. Met andere woorden: een sterk toenemende...

Bestuurskracht staat los van de bestuursvorm.

Bestuurskracht staat los van herindelen of zelfstandig blijven. Het heeft te maken met de juiste mensen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken...

Groter is duurder!

Het gemeentehuis voor de fusiegemeente Land van Cuijk zal op de huidige locatie van het gemeentehuis in Boxmeer komen. Daarvoor zal, een door de inwoners betaald, peperduur nieuw gemeentehuis...

De dienstverlening gaat gewoon door.

Doordat wij met de fusiegemeente Land van Cuijk een dienstverlenings-overeenkomst hebben afgesloten, waarmee de Gemeente Grave van 2022...

De financiën van Grave zijn géén reden om te herindelen.

Alle gemeenten in Nederland, gefuseerd of niet, worden gedwongen om te bezuinigen en politiek Den Haag kijkt de andere kant op. De financiën van Grave...

Doe niet blind mee aan de Haagsche dwang tot herindelen.

Herindelingen zijn een trend die ingegeven is door de Haagse theorie dat het financiële en bestuurlijke voordelen...

Bezint eer ge begint!

Als wij als inwoners van Gemeente Grave bij de inwonersraadpleging op 15, 16 en 17 maart NEE zeggen tegen het behoud van onze gemeente, dan zal deze met ingang van 1 januari 2026 worden...

Kernendemocratie is oude wijn in nieuwe zakken.

Kerndemocratie is als oude wijn in nieuwe zakken. Inwoners worden op dorps- en wijkniveau actief betrokken bij de inrichting van hun eigen leefomgeving...

Als Land van Cuijk haar afspraken nakomt, zal het preventief toezicht eraf worden gehaald.

Als de nieuwe fusiegemeente Land van Cuijk haar afspraken nakomt, zal het...

Samenwerken is prima, maar wel met de regie in eigen hand.

Samenwerken met fusiegemeente Land van Cuijk is prima, maar dan wel met de regie in eigen hand! Samenwerken met...

Het faillissement van de scheepswerf zal niet leiden tot het faillissement van de gemeente.

Het faillissement van de Graafse scheepswerf zal niet leiden tot het...

De ontwikkeling van Sportpark De Kranenhof kent alleen maar winnaars.

De vrijkomende gronden van Sportpark De Bikkelkamp en Hockeyclub Grave betekenen kans op woningbouw en...

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen over het behoud van een zelfstandig Grave? Wilt u meer weten over onze standpunten? U mag ons altijd een bericht sturen, we helpen u graag verder.

© Zelfstandig Grave