Preview
Schoolgids 2019

HAVO - Atheneum - Gymnasium

Woord vooraf

Hartelijk welkom op het Sint-Maartenscollege
Of u nu nieuw bent of uw opleiding vervolgt; of het de eerste keer is dat u met ons te maken heeft of dat u al langer met ons verbonden bent: wij zijn geweldig blij dat u (opnieuw) voor onze school kiest.

Gids als wegwijzer
Deze schoolgids is bestemd voor leerlingen en hun ouders/verzorgers. De gids is bedoeld als wegwijzer: handig om op terug te vallen voor allerlei zaken. In de gids vindt u praktische gegevens, informatie over spelregels van de school, namen van medewerkers (directie, medewerkers met een speciale taak en docenten) en hoe u hen kunt bereiken.

Verder kunt u lezen over de opzet van het onderwijs op het Sint-Maartenscollege, over onze leerlingbegeleiding en de resultaten die onze leerlingen behalen. Deze informatie geeft u een beeld van wat u van ons kunt verwachten.

Sint- Maartenscollege
De naam Sint-Maartenscollege heeft de school niet zomaar gekozen. U bent vast bekend met het verhaal van Sint-Maarten die leefde in de 4e eeuw. Hij deelde zijn mantel met een bedelaar. Sint-Maarten staat dus voor delen en voor helpen. Als school laten we ons inspireren door Sint-Maarten.

De school is in de eerste plaats een gemeenschap waar we kennis met elkaar delen. Wij, de medewerkers van het Sint Maartenscollege, willen leerlingen bovendien zo opleiden dat ze uitstekende kansen hebben in het vervolgonderwijs en daarna op de arbeidsmarkt. We bieden daarom een breed vakkenpakket aan waaruit leerlingen kunnen kiezen. Op onderwijskundig gebied betekent dit dat we ons richten op onderwijs dat de leerling als totaal persoon als uitgangspunt neemt. We zien de leerling als zelfstandig persoon, die naast het verwerven van basiskennis, ook in staat gesteld wordt tot sociaal leren en tot samenwerken met anderen.

Begeleiding vinden we ook erg belangrijk. Onze taak behelst niet alleen lesgeven, maar we streven naar een geheel welbevinden van de leerling. Tenslotte willen we samen zorgen voor een goede sfeer op school.

Onderwijskundige herziening Maastricht
LVO Maastricht staat voor de uitdaging het onderwijs zo in te richten dat het aan de maatschappelijke behoefte voldoet en toekomstbestendig is. Dit doen wij binnen een omgeving waar het potentieel aan leerlingen al jaren daalt. LVO Maastricht heeft hiertoe uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende opties om de leerlingen uit de stad en omgeving een blijvend goed onderwijsaanbod te kunnen garanderen. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het Masterplan. LVO Maastricht maakt dit schooljaar de keuze welke optie de beste is om de jeugd uit onze regio ook in de toekomst optimaal op te leiden.