Preview
uitbreiding collectie

In februari nam één van de donateurs van het museum afscheid als directeur van een organisatie in Rotterdam. Zij gaf aan geen prijs te stellen op een cadeau maar verzocht haar relaties in plaats daarvan een bedrag te storten op de bankrekening van het Dordts Patriciërshuis. Met dit bedrag kon het museum een groot deel van de aanschaf financieren van een zeer zeldzame desserttoren. Deze toren, die rond 1800 in Engeland werd vervaardigd, is voor zover bekend in geen enkel ander Nederlands museum te zien.

Ter gelegenheid van een lezing door Anna Laméris, die regelmatig te zien is in het TV-programma “Tussen kunst en kitsch”, werden de glaasjes op de toren gevuld met lekkernijen op basis van een receptenboek uit de 18de eeuw.

In het blad “Collect” schreef Anna ook een artikel over de dessertoren dat hieronder integraal is opgenomen.

Het Dordts Patriciërshuis ontving in 2017 eveneens een schenking van een particulier. Het betreft een schilderij van de Dordtse schilder Michiel Versteegh (olieverf op doek) dat niet minder dan 1 meter breed is!

Na het genereuze gebaar van bovengenoemde donateur was de penningmeester van mening dat hij niet kon achterblijven en schonk het museum zijn collectie schilderijen (waartoe ook een paneel van Michiel Versteegh behoort), tekeningen, meubels en andere gebruiksvoorwerpen, die voorheen reeds in bruikleen waren gegeven.