Preview
          Raad van Kerken Gouda

Ontmoeting en dialoog tussen kerken, kerk en samenleving en  verschillende religies. 

Verslag van de enthousiaste Conferentie in de
H.-Josephkerk.