Preview
      Welkom bij de
          Raad van Kerken Gouda

Ontmoeting en dialoog tussen kerken, kerk en samenleving en  verschillende religies. 
Meer lezen

Het Oecumenisch Initiatief Gouda (OIG) viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum.
.
Meer lezen

Thomas Morton, monnik, theoloog en mysticus, is 50 jaar geleden overleden.
Meer lezen

Op 3 november om 14.00 uur het 50-jarig jubileum van de Raad van Kerken Gouda.
Meer lezen

Lezingen met thema's op het snijvlak van maatschappij, cultuur filosofie en spiritualiteit.
.
Meer lezen

Op vrijdag 21 december het Kerstverhaal uitgezet in Gouda Noord. 
Meer lezen